کد مطلب: 7599 تعداد بازدید: ۲۸۲۸

شرح وظایف

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱
1- جمع آوري، تنظيم و نگهداري آمار و اطلاعات واحدهای آموزشی تربیتی:

با توجه به تأثير به سزاي اطلاعات به روز و دقيق در برنامه ريزي و تصميم گيري ها، مرکز از ابتداي فعاليت با طراحي و ايجاد سامانه اطلاع گيري در اين زمينه پيش گام بوده است.

-  اولين گام در اين راستا طراحي فرم هاي حاوي اطلاعات مورد نياز مربوط به نيروي انساني مدارس (طلاب، اساتيد، مدير و مؤسس، کادر و معاونين)، امکانات و تجهيزات و درآمدها و هزينه ها بود که از سال 79، هر ساله فرم ها به مدارس ارسال و پس از تکميل و عودت فرم هاي تکميل شده به صورت دستي اطلاعات مورد نياز استخراج، ساماندهي و نگهداري مي شد.

-  در مرحله بعد به مظور مکانيزه نمودن سيستم جمع آوري اطلاعات، سامانه «سنا» طراحي گرديد که طراحي آن از سال 80 آغاز و در سال 82 به بهره برداري رسيد. نحوه اجراي کار در اين مرحله بدين صورت بود که کما في السابق فرم هاي دستي به مدارس ارسال و پس از عودت به صورت متمرکز در مرکز نسبت به ورود اطلاعات ارسالي از مدارس در سامانه اقدام مي‌گرديد. (نيمه مکانيزه)

2-  مکانيزاسيون نظام آمار و اطلاعات در مرکز با پياده سازي سامانه «سما»

 اين سامانه که به صورت کاملاً‌ مکانيزه نسبت به جمع آوري و به روز رساني آمار و اطلاعات مورد نياز اقدام مي نمايد، نرم افزاري است که طراحي آن از سال 86 آغاز و در سال 88 پياده سازي شد و اکنون توسط بيش از 350 کاربر (در سطح مدارس، مناطق و مديريت هاي استاني و مرکز) مورد استفاده قرار مي گيرد.

از جمله ويژگي هاي اين سامانه جامعيت و ابزاري بودن آن (قابليت سازگاري و برآورده نمودن نيازهاي سازمان در هر زمان و محدود نبودن فرم ها و فيلدهاي اطلاعاتي)، ارتباط با سطوح ارائه دهنده اطلاعات به صورت مستقيم و دسترسي مستقيم مديران ارشد و مياني به گزارش‌ها و اطلاعات مورد نياز مي باشد.

با توجه به ويژگي‌هاي فوق الذکر، اين سامانه به صورت دائم در اختيار کاربران سطوح مختلف (مرکز،‌ مديريت هاي استاني و مناطق و مرکز) مي باشد و کليه مدارس متصل به شبکه اينترانت، با آغاز ترم تحصيلي نسبت به ورود اطلاعات کلي و در طول ترم نسبت به به روز رساني اطلاعات - در صورت ايجاد هرگونه تغيير-  اقدام مي نمايند.

 از ديگر فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين زمينه‌:
- فراهم نمودن امکان ارائه اطلاعات مديريت‌هاي استاني و گزارش فعاليت‌هاي فصلي مرکز به صورت مکانيزه از طريق سامانه سما در سال 1390 .
- ایجاد لینک دفترچه مشخصات واحدهای آموزشی تربیتی در پرتال مرکز و بازخوانی آن از طریق نرم افزار سما در سال 1393.

3- اطلاع رساني به معاونين و مديران مرکز، مديريت هاي استاني و منطقه اي و متقاضيان خارجي:

 ارائه اطلاعات در قالب جداول اطلاعاتي و آماري، نمودارهاي آماري و نيز فراهم کردن سطح دسترسي گزارش گيري از اطلاعات نرم افزار«سما» براي معاونت‌ها و مديريت‌هاي استاني و منطقه‌اي.