کد مطلب: 7744 تعداد بازدید: ۴۷۸

امکان ثبت فعالیت های پژوهشی در نرم افزار سما

یکشنبه ۱۷ دى ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۲:۴۷
امکان ثبت فعالیت های پژوهشی در نرم افزار سما فراهم شد.
با توجه به تأثير به سزاي اطلاعات به روز و دقيق در برنامه ريزي و تصميم گيري ها، مركز از ابتداي فعاليت با طراحي و ايجاد سامانه اطلاع گيري در اين زمينه پيش گام بوده است و جامعيت بخشي به نظام آماري و اطلاعاتي از جمله اهداف آماري آن بوده است.
در همين راستا و به دنبال نياز معاونت پژوهش به تهيه سامانه اي به منظور اخذ گزارش فعاليت هاي پژوهشي با توجه به ويژگي ابزاري بودن سامانه «سما» (قابليت سازگاري و برآورده نمودن نيازهاي سازمان در هر زمان و محدود نبودن فرم ها و فيلدهاي اطلاعاتي) و امكان تهيه اقلام و فرم هاي جديد مورد نياز در آن، پروژه پياده سازي اطلاعات مورد نياز در سامانه با همكاري دفتر فناوري، معاونت پژوهش و دفتر برنامه ريزي و نظارت آغاز گرديد.
از جمله اقدامات صورت گرفته در مرحله اول –تحليل و پياده سازي- در اين زمينه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1-    تحليل و بررسي اوليه با برگزاري جلسات كارشناسي متشكل از نمايندگان دفاتر فناوري و برنامه ريزي و نظارت و معاونت پژوهش،
2-    شناسايي، استخراج و پياده سازي 40 قلم آماري و اطلاعات و 30 قلم آماري اتوماتيك؛
3-    تهيه 40 فرم آماري و اطلاعاتي؛
4-    انتساب به كاربر و فراهم نمودن مقدمات ورود اطلاعات آزمايشي؛
شايان ذكر است به ياري خداوند پس از انجام آزمايشي مرحله ورود اطلاعات و اخذ بازخوردهاي مربوطه در اين زمينه و نظرات نهايي معاونت پژوهش اقدامات لازم در زمينه ورود اطلاعات كليه كاربران واحدهاي حوزوي انجام و از اين پس عمليات مربوط به ارائه گزارش فعاليت هاي پژوهشي واحدهاي حوزوي به صورت مكانيزه و به روز انجام خواهد شد.